Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Activiteiten

Bezoek aan de Winterefteling en lotgenotencontact op 16 december 2017

Meld je uiterlijk 10 december 2017 aan voor het bezoek aan de Winterefteling en het lotgenotencontact dat daaraan voorafgaat. Meld je aan via secretaris@belangengroepmen.nl .

_____________________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------