Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Landelijke contactdag

 

In april houden we op een zaterdag onze Landelijke Contactdag ergens centraal in Nederland. Dat combineren we altijd met de Algemene Vergadering, die in de ochtend plaatsvindt. Na deze vergadering krijgen de leden informatie over M.E.N. en de actuele ontwikkelingen. Ook is er tijd voor vragen aan de aanwezige medici.

Sinds 2008 hebben we na het ochtendprogramma en de lunch een afwisselend middagprogramma over een thema.

Voor de kinderen is er een eigen programma, in een eigen ruimte. De jongerenleidsters organiseren daar leuke activiteiten voor de kinderen.

Tijdens de landelijke contactdag is er volop ruimte om over de eigen ervaringen te praten. Voor de leden komt de informatie die op deze dag is gepresenteerd beschikbaar via het ledentijdschrift MEN-KONTAKT.

Deelname: na aanmelding. Aan deelname zijn geen andere kosten verbonden dan uw eigen reiskosten.

Bij de ervaringsverhalen elders op deze website leest u verslagen van bezoekers van de landelijke contactdag.