Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Regiodagen

Ieder jaar organiseert Belangengroep M.E.N. regiodagen. Het streven is om in iedere regio een Regiodag te houden.

 

In de ochtend wordt een inhoudelijk thema behandeld. Dit kan een lezing, workshop of rondleiding zijn.

Na de lunch gaan we een gezellige middag tegemoet. De ene keer bezoeken we een dierentuin, de andere keer maken we een boottocht, maar ook een kookworkshop behoort tot de mogelijkheden.

Ook hier denken we aan de kinderen: als de ouders zich op de ochtend met het inhoudelijke stuk bezig houden, worden de kinderen actief bezig gehouden in een andere ruimte op dezelfde locatie.

Deelname: na aanmelding. Aan de regiodag zijn geen andere kosten verbonden dan uw eigen reiskosten.