Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Belangengroep MEN

Voor wie zijn we er?

De Belangengroep MEN wil MEN1 en MEN2 patiënten en iedereen die direct of indirect betrokken is, bij elkaar brengen en hun gemeenschappelijke belangen in de ruimste zin van het woord, behartigen. We ijveren ervoor dat MEN-families de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat ze in maatschappelijk opzicht niet benadeeld worden. We vragen aandacht voor de ervaringen, wensen en behoeften van MEN-patiënten en hun naasten en brengen hun stem in als het gaat over de zorg voor hen.

Zo hoopt de vereniging een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de opsporing, de behandeling en het omgaan met de gevolgen van de MEN syndromen. Het doel van de vereniging is elkaar steunen, informeren en opkomen voor onze gemeenschappelijke belangen. De Belangengroep M.E.N. behartigt de belangen van mensen met het M.E.N.1-, M.E.N.2A- en M.E.N2B-syndroom en de direct betrokkenen.

De Belangengroep M.E.N. is opgericht in 1989 en heeft ruim 350 leden waarvan meer dan 180 gezinnen. Het bestuur bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers allen betrokken bij M.E.N. In het voorjaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tevens vindt dan de Landelijke Contactdag plaats. In het najaar worden de regionale contactdagen gehouden.


Wat bieden we?

Wat doet de Belangengroep MEN?

  • Verzamelen en verstrekken van informatie.
  • Organiseren van lotgenotencontact.
  • Beleggen van landelijke en regionale bijeenkomsten.
  • Uitgeven van een contactblad & nieuwsbrief.
  • Deelnemen in landelijke werkgroepen en organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor MEN-patiënten en van hun positie in de maatschappij.
  • Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek.

 

Meer informatie?

Mail naar info@belangengroepmen.nl of bel 06 3935 4556 op maandag tot en met donderdag van 19.00 – 20.00 uur.

Onze folder 

Zorgpad MEN

De huisartsenfolder

Folder om aan U huisarts te geven vindt U hier en ook hier (via de site van VSOP (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties)).