Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Informatie

 

 

De Belangengroep M.E.N. wil betrouwbare informatie verschaffen aan mensen die direct en indirect betrokken zijn bij mensen met M.E.N. en hun families.

Dit doet de vereniging door:

  • onderhouden van een informatieve website waarop, in overleg met onze medisch adviseurs, regelmatig bijgewerkte artikelen
    te vinden zijn over M.E.N. 1 en M.E.N. 2. Kijk hiervoor in het menu MEN;
  • vier keer per jaar uitgeven van het MEN-KONTAKT, het informatie- en contactblad van de vereniging. Leden en relaties ontvangen dit blad gratis;
  • uitgeven van MEN(me)NU, de (digitale) nieuwsbrief van de vereniging. Leden ontvangen deze nieuwsbrief gratis;
  • verspreiding van een informatiefolder, waardoor meer M.E.N.-patiĆ«nten en hun naasten hun weg kunnen vinden naar betrouwbare informatie;
  • meewerken aan de brochures van KWF Kankerbestrijding over M.E.N. 1 en M.E.N. 2;
  • geven of laten geven van lezingen op de eigen landelijke en regionale contactdagen.