Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Wie zijn we?

De Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie) behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

De Belangengroep MEN is opgericht in 1989 en heeft ruim 350 leden waarvan meer dan 180 gezinnen. Het bestuur bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers en wordt medisch geadviseerd door specialisten uit het kenniscentrum M.E.N. te Utrecht. In het voorjaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tevens vindt dan de Landelijke Contactdag plaats. In het najaar worden de regionale contactdagen gehouden.

De Belangengroep MEN. hoopt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de opsporing, de behandeling en het omgaan met de gevolgen van de MEN-syndromen.

Wat bieden we?

Wat doet de Belangengroep MEN?

  • Verzamelen en verstrekken van informatie.
  • Organiseren van lotgenotencontact.
  • Beleggen van landelijke en regionale bijeenkomsten.
  • Uitgeven van een contactblad & nieuwsbrief.
  • Deelnemen in landelijke werkgroepen en organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor MEN-patiënten en van hun positie in de maatschappij.
  • Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie zijn we er?

De Belangengroep MEN wil MEN1 en MEN2 patiënten en iedereen die direct of indirect betrokken is, bij elkaar brengen en hun gemeenschappelijke belangen in de ruimste zin van het woord, behartigen. We ijveren ervoor dat MEN-families de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat ze in maatschappelijk opzicht niet benadeeld worden. We vragen aandacht voor de ervaringen, wensen en behoeften van MEN-patiënten en hun naasten en brengen hun stem in als het gaat over de zorg voor hen.

Zo hoopt de vereniging een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de opsporing, de behandeling en het omgaan met de gevolgen van de MEN syndromen. Het doel van de vereniging is elkaar steunen, informeren en opkomen voor onze gemeenschappelijke belangen. De Belangengroep M.E.N. behartigt de belangen van mensen met het M.E.N.1-, M.E.N.2A- en M.E.N2B-syndroom en de direct betrokkenen.

De Belangengroep M.E.N. is opgericht in 1989 en heeft ruim 350 leden waarvan meer dan 180 gezinnen. Het bestuur bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers allen betrokken bij M.E.N. In het voorjaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tevens vindt dan de Landelijke Contactdag plaats. In het najaar worden de regionale contactdagen gehouden.


Meer informatie?

Mail naar info@belangengroepmen.nl of bel 088-0029720 op maandag tot en met donderdag van 19.00 – 20.00 uur.

Zeldzame Ziektedag en Enquête EMENA

Op 28 februari is het Zeldzame Ziektedag. Dit jaar lanceert de Europese MEN vereniging EMENA op Zeldzame Ziektedag een enquête om kwaliteit van zorg overal in Europa toegankelijk te maken voor mensen met deze zeldzame ziekte. 

We vragen alle mensen met MEN 1, MEN 2A, MEN 2B of MEN 4 om deze enquête over de zorg die je ontvangt in te vullen, het kost je maar een paar minuten van je tijd. Help mee om de gelijke toegang tot zorg en behandeling in Europa te verbeteren. Deze enquête is zowel in het Nederlands, als het Duits, Engels, Frans, Italiaans als Spaans opgesteld. Je kiest de taal uit het rolmenu in de rechterbovenhoek. 

Klik hier om naar de enquête te gaan.

 

De anonieme resultaten van deze belangrijke enquête worden op de belangrijkste punten gedeeld met u en met het Endocriene Europese Referentie Netwerk (ENDO ERN). De ERN’s zijn opgezet door de Europese Unie om de de toegang tot de beste zorg en behandeling van zeldzame ziekten te verbeteren en voor iedereen in Europa hetzelfde te laten zijn. De resultaten vormen een belangrijke basis voor de Endocriene ERN om dit proces van gelijke toegang tot zorg en behandeling in Europa te verbeteren.

 

Bedankt voor Uw medewerking,

Belangengroep MEN

 

Oncokompas is een digitaal hulpmiddel dat vrijblijvende ondersteuning geeft na de diagnose kanker en in de jaren erna.

Vanwege het dreigende Thyrax tekort raden wij u aan om de website van SON (Schilkliervereniging) te raadplegen voor de meest actuele informatie hierover en de adviezen die zij geven op te volgen. Zij volgen deze zaak nauwlettend en plaatsen telkens actuele informatie. www.schildklier.nl