Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Wie zijn we?

De Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie) behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

De Belangengroep MEN is opgericht in 1989 en heeft ruim 350 leden waarvan meer dan 180 gezinnen. Het bestuur bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers en wordt medisch geadviseerd door specialisten uit het kenniscentrum M.E.N. te Utrecht. In het voorjaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tevens vindt dan de Landelijke Contactdag plaats. In het najaar worden de regionale contactdagen gehouden.

De Belangengroep MEN. hoopt een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de opsporing, de behandeling en het omgaan met de gevolgen van de MEN-syndromen.

Wat bieden we?

Wat doet de Belangengroep MEN?

  • Verzamelen en verstrekken van informatie.
  • Organiseren van lotgenotencontact.
  • Beleggen van landelijke en regionale bijeenkomsten.
  • Uitgeven van een contactblad & nieuwsbrief.
  • Deelnemen in landelijke werkgroepen en organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor MEN-patiënten en van hun positie in de maatschappij.
  • Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie zijn we er?

De Belangengroep MEN wil MEN1 en MEN2 patiënten en iedereen die direct of indirect betrokken is, bij elkaar brengen en hun gemeenschappelijke belangen in de ruimste zin van het woord, behartigen. We ijveren ervoor dat MEN-families de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat ze in maatschappelijk opzicht niet benadeeld worden. We vragen aandacht voor de ervaringen, wensen en behoeften van MEN-patiënten en hun naasten en brengen hun stem in als het gaat over de zorg voor hen.

Zo hoopt de vereniging een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de opsporing, de behandeling en het omgaan met de gevolgen van de MEN syndromen. Het doel van de vereniging is elkaar steunen, informeren en opkomen voor onze gemeenschappelijke belangen. De Belangengroep M.E.N. behartigt de belangen van mensen met het M.E.N.1-, M.E.N.2A- en M.E.N2B-syndroom en de direct betrokkenen.

De Belangengroep M.E.N. is opgericht in 1989 en heeft ruim 350 leden waarvan meer dan 180 gezinnen. Het bestuur bestaat uit ervaringsdeskundige vrijwilligers allen betrokken bij M.E.N. In het voorjaar wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. Tevens vindt dan de Landelijke Contactdag plaats. In het najaar worden de regionale contactdagen gehouden.


Meer informatie?

Mail naar info@belangengroepmen.nl of bel 088-0029720 op maandag tot en met donderdag van 19.00 – 20.00 uur.

Kanker zet je wereld op zijn kop. Wat heb jij nodig?

Met de lancering van www.wereldkankerdag.nl is officieel de aftrap gegeven voor de Wereldkankerdagcampagne van 2018. Dit jaar hebben zich ruim 90 organisaties die zich bezighouden met preventie, vroegdiagnostiek, behandeling en psychosociale (na)zorg aangesloten. Samen kunnen wij aandacht vragen voor mensen met kanker en hun naasten en ervoor zorgen dat zij de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Kanker zet je wereld op zijn kop, heb jij vragen of wil je graag in contact komen met lotgenoten? Onze telefoonlijn is op Wereldkankerdag (4 februari) bemand tussen 14:30u en 17:00u. We spreken je graag, uiteraard kun je ons ook op andere dagen bereiken! #wereldkankerdag 

Oncokompas is een digitaal hulpmiddel dat vrijblijvende ondersteuning geeft na de diagnose kanker en in de jaren erna.

Vanwege het dreigende Thyrax tekort raden wij u aan om de website van SON (Schilkliervereniging) te raadplegen voor de meest actuele informatie hierover en de adviezen die zij geven op te volgen. Zij volgen deze zaak nauwlettend en plaatsen telkens actuele informatie. www.schildklier.nl