Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Jaarplan 2017

Het bestuur wil in 2017 -naast de zes bestuursvergaderingen, het maandelijks overleg van het dagelijks bestuur, de zes vergaderingen voor BEZT en de zeer vele overleggen met LMK (minimaal vijftien)- zich richten op de onderstaande kernactiviteiten

 

Lotgenotencontact

·             Telefonisch contact naar behoefte

·             Contact via de mail naar behoefte

·             Georganiseerde contactdagen: landelijke contactdag, regiodag, twee jongerenactiviteiten,                                                                            gezamenlijke dag BEZT

 

Informatievoorziening

·             Vernieuwing MEN Kontakt en nieuwsbrief

·             Vernieuwing informatiemap 

·             Digitalisering informatiemap

·             Eén product van de commissie voorlichting jongeren

 

 

Website

·             Bestuurlijke informatie op de website

·             Archief compleet (bestuurlijk, MEN Kontakt, activiteiten)

·             Start met nieuwe informatievoorziening op de website over medische onderwerpen

·             Interactieve mogelijkheden op de website

  

Belangenbehartiging/kwaliteit van zorg

·             Enquêtering 'behoeftepeiling kwaliteit van zorg' onder de leden 

·             Netwerken en contacten leggen in de academische centra zowel voor volwassenen als kinderen

 

Bestuur

·             Samenwerking andere verenigingen

·             Strakkere verdeling portefeuilles onder bestuursleden

 

Activiteiten agenda

08-04                                         zaterdag                    ALV en landelijke contactdag

mei                                            zaterdag                    Jongerenactiviteit - nntb

30-06                                         zaterdag                    Gezamenlijke activiteit BEZT 

07-10                                         zaterdag                    Regiodag

november                                   zaterdag                    Jongerenactiviteit – nntb

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------