Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Jaarplan 2020

Het bestuur wil ook in 2020 -naast de zes bestuursvergaderingen, het maandelijks overleg van het dagelijks bestuur, de zes vergaderingen voor BEZT en de zeer vele overleggen met NFK (minimaal vijftien)- zich richten op de onderstaande kernactiviteiten

 

Lotgenotencontact

·             Telefonisch contact naar behoefte

·             Contact via de e-mail naar behoefte

·             Georganiseerde contactdagen: landelijke contactdag en ALV op 18 april 2020, twee regiodagen,                                                              twee jongerenactiviteiten

 

Informatievoorziening

·             Digitaal MEN Kontakt 

·             Digitalisering informatiemap (alle informatie zoveel mogelijk op de website)

·             Eén product van de commissie voorlichting jongeren

 

 

Website

·             Bestuurlijke informatie op de website

·             Interactieve mogelijkheden op de website verder ontwikkelen

  

Belangenbehartiging/kwaliteit van zorg

·             Enquêtering 'behoeftepeiling kwaliteit van zorg' onder de leden 

·             Netwerken en contacten leggen in de academische centra zowel voor volwassenen als kinderen

 

Bestuur

·             Samenwerking andere verenigingen

·             Strakkere verdeling portefeuilles onder bestuursleden

 

Activiteiten agenda(onder voorbehoud)                                         

Medio januari                                                              Regiodag Midden Prinses Maxima Centrum Utrecht

18 april                                      zaterdag                    ALV en landelijke contactdag

mei                                            weekend                    Jongerenweekend - nntb

3 oktober                                    zaterdag                    Regiodag Noord 

14 december                               zaterdag                    Winterefteling voor kinderen / jongeren

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------