Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Eerste jaarlijkse NFK Transparantie Challenge

18 augustus 2017

Resultaten uit Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en Patient Reported Experience Measures (PREMs), vragenlijsten ingevuld door patiënten, vormen een essentiële bron van informatie voor de patiënt. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) wil het gebruik van PROMs en PREMs een boost geven met de NFK Transparantie Challenge. 

Doe mee

Ziekenhuizen worden uitgedaagd om transparant te zijn over het gebruik van PROMs en/of PREMs. We willen hiermee inzicht verkrijgen in welke ziekenhuizen PROMs en PREMs toegepast worden. Daarnaast willen we verkenningstrajecten met ziekenhuizen aangaan, om samen te zoeken naar mogelijkheden om meer uit de PROMs en PREMs te halen.

Waarom meedoen?

We willen graag dat patiënten nóg meer kunnen profiteren van uitkomsten uit PROMs en/of PREMs. De uitkomsten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor zelfmanagement, gedeelde besluitvorming, voorlichting, belangenbehartiging of keuze-informatie. Het betreft een co-creatie tussen ons en het ziekenhuis. Uiteindelijk beslist het ziekenhuis zélf welke informatie het met ons deelt en op welke manie

Award

Door mee te doen aan de Transparantie Challenge, maakt een ziekenhuis kans op de eerste NFK Transparantie Challenge Award. De award bestaat uit een oorkonde en is een sympathieke aanmoedigingsprijs vanuit het patiëntperspectief. De NFK vraagt hier media-aandacht voor, dit kan het ziekenhuis gebruiken in de eigen communicatie. Aanmelden kon tot 10 september 2017. 

Lees in deze pdf meer over de NFK Transparantie Challenge en hoe je als ziekenhuis kon deelnemen.