Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Eerste Wereld Nierkankerdag op 22 juni 2017

14 juni 2017

Nierkanker is een ernstige ziekte die honderdduizenden mensen over de hele wereld raakt en die leidt tot een groeiende last. Wereldwijd zal de incidentie van nierkanker stijgen naar verwachting met 22 procent in 2020. In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 mannen en vrouwen deze diagnose. Veel vragen over de oorzaak en preventie van nierkanker zijn nog onbeantwoord.

“Ondanks de statistieken, is vaak nog te weinig bekend over nierkanker en de risicofactoren”, zeggen Lisa Bracht, voorzitter van Leven met blaas- of nierkanker en Rachel Giles, voorzitter van Belangenvereniging Von Hippel Lindau. “Door samen te werken, kunnen we wereldwijd aandacht vragen en fondsen krijgen om meer onderzoek naar nierkanker te laten doen. Zo kunnen we bijdragen aan verbetering van het leven van mensen geraakt door nierkanker.”

Daarom sluiten Belangenvereniging Von Hippel Lindau, Leven met blaas- of nierkanker en andere patiëntenorganisaties zich aan bij de eerste Wereld Nierkankerdag op 22 juni.

Voor deze Wereld Nierkankerdag is een quiz ontwikkeld. Een interactieve quiz met zeven vragen, die uw kennis testen over belangrijke feiten bij nierkanker. Elke ingevulde quiz levert $ 5,- op. Het bedrag zetten de patiëntenorganisaties in om belangrijke vragen over nierkanker beantwoord te krijgen. Juliet Ibrahim, een wereldwijde beroemdheid en weldoener, is ambassadeur. De Juliet Ibrahim Foundation geeft hoop aan patiënten met nierkanker in heel Afrika.