Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Kanker en werk

20 juli 2017

Na een periode van beheer door de Groep Werk & Kanker zal NFK, de Nederlandse Federatie van KankerpatiĆ«ntenorganisaties, de belangenbehartiging voor het thema kanker en werk en het bijbehorende instrumentarium weer in eigen beheer nemen en verder ontwikkelen, en wel vanaf medio juli 2017. Het betreft de door NFK gerealiseerde website www.kankerenwerk.nl en diverse producten zoals werkgeversfolders, een inkomenscan, een denkhulp rechten & plichten en kaarten met adviezen voor verpleegkundigen. Ook is er een pool van ervaringsdeskundigen actief om patiĆ«nten in hun werk te kunnen ondersteunen. We hechten aan een voortgaande goede samenwerking met de Groep Werk & Kanker.

De website www.kankerenwerk.nl wordt momenteel herzien en zal in de loop van augustus opnieuw online zijn. Voor meer informatie over kanker en werk en onze ervaringsgerichte ambassadeurs verwijzen wij u naar https://nfk.nl/nfk/belangenbehartiging/betere-kwaliteit-van-leven/kanker-en-werk.