Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Kort geding kanker.nl

8 september 2017

Update 8 september

Het kort geding over kanker.nl heeft plaatsgevonden. De rechter doet binnenkort uitspraak.

 

7 juli

De mediation tussen NFK en KWF heeft niet geleid tot overeenstemming over Kanker.nl, waardoor het kort geding op 7 september aanstaande doorgaat.

 

25 april

NFK en KWF vooroverleg gevoerd over het geschil over kanker.nl en onderlinge verhoudingen. Inmiddels is het kort geding uitgesteld naar 3 juli en zijn we een traject van mediation gestart.