Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

NFK selecteert onderzoeken 11stedenzwemtocht Maarten van der Weijden

23 augustus 2017

Olympisch kampioen en ex-kankerpatiënt Maarten van der Weijden zwemt van 18 tot en met 21 augustus 2018 de 11stedenzwemtocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De kankerpatiëntenorganisaties van NFK krijgen een belangrijke rol in de doelbesteding.

Meer invloed van kankerpatiëntenorganisaties op onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar kanker en de gevolgen hiervan kan relevanter. Hiervoor is het nodig dat kankerpatiëntenorganisaties meer invloed krijgen op gesubsidieerde onderzoeken. Via de Maarten van der Weijden Foundation wordt deze kans gegeven. Door NFK en tien van haar kankerpatiëntenorganisaties zijn elf onderzoeken geselecteerd die van belang zijn voor de kankerpatiënt van nu. Met de 11stedenzwemtocht wordt geld opgehaald om deze onderzoeken te financieren.

Patiënt-ambassadeurs in elf steden

Elke stad van Maarten's 11stedenzwemtocht staat symbool voor één van de elf onderzoeken. En aan elk van de elf onderzoeken wordt een (ex-)patiënt gekoppeld die het gezicht wordt, als patiënt-ambassadeur, van het onderzoek vanuit patiëntperspectief. In de elf aangewezen steden zullen kankerpatiënten de gekozen onderzoeken uitleggen en promoten.

Zwem mee

Iedereen is welkom om een stuk met Maarten mee te zwemmen en zo geld op te halen voor het goede doel! Meld je hier aan.