Belangengroep Multiple Endocriene Neoplasie

Werkvloer scoort onvoldoende voor begrip ex-kankerpatiënten

16 januari 2018

Nederlandse werkgevers, leidinggevenden en collega’s hebben te weinig begrip voor werknemers die in het verleden kanker hebben gehad. Volgens ex-kankerpatiënten die na hun behandeling nog steeds kampen met vermoeidheid en andere klachten wordt er te weinig rekening met hen gehouden op werkvloer. Ze geven hun werkgevers en collega’s een rapportcijfer 5,4.

Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) onder 3600 ex-kankerpatiënten. NFK is in samenwerking met haar lidorganisaties een campagne gestart om meer bewustzijn te creëren voor de late gevolgen van kanker. Deze is tweeledig en gericht op zowel werkgevers als werknemers. We adviseren om met elkaar in gesprek te gaan.

Onder andere hiervoor is de vernieuwde website Kankerenwerk.nl gelanceerd. Daarop vinden werknemers, zzp’ers en werkgevers informatie, handvatten, tips en tools over rechten en plichten, werkhervatting en re-integratie na kanker én tijdens de 'late gevolgen' van kanker.

Lees meer:

  • Radiofragment van Nieuws en Co (NPO1) over invloed van 'late gevolgen', over onbegrip en kansen, op de werkvloer. Met Marjolein Spronk (NFK), Ragna van Hummel (Re-Turn) en Erik de Gier (ex-patiënt).