Wat is M.E.N.?

Het bestuur wil in 2021 -naast de bestuursvergaderingen van de Belangengroep M.E.N., de zes vergaderingen voor BEZT en de overleggen met NFK (minimaal vijftien)- zich richten op de onderstaande kernactiviteiten.

Lotgenotencontact

 • Telefonisch contact naar behoefte
 • Contact via de e-mail naar behoefte
 • Georganiseerde contactdagen: landelijke contactdag gecombineerd met de ALV, twee regiodagen, twee jongerenactiviteiten

Informatievoorziening

 • Digitaal MEN Contact
 • Digitalisering informatiemap (alle informatie zoveel mogelijk op de website)
 • Eén product van de commissie voorlichting jongeren

Website en social media

 • Bestuurlijke informatie op de website
 • Interactieve mogelijkheden op de website verder ontwikkelen
 • De informatie vindbaar maken in de zoekmachines
 • Toegankelijk maken van een besloten Facebook Groep voor leden genaamd “Belangengroep MEN”, voor het delen van informatie en actualiteit

Belangenbehartiging/

kwaliteit van zorg

 • Project “Samenwerken en verbinden, patiënt en expert, vóór en met elkaar” in samenwerking met het expertisecentrum UMC, Radboud, UMCG en Erasmus MC en BEZT.
 • Netwerken en contacten leggen in de academische centra zowel voor volwassenen als kinderen

Bestuur

 • Samenwerking andere verenigingen
 • Strakkere verdeling portefeuilles onder bestuursleden

Activiteiten agenda(onder voorbehoud)

 • 11 december 2021 Burger Zoo Landelijke contactdag

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

088-0029725

info@belangengroepmen.nl

Postbus 8152 - 3503 RD Utrecht