Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

Belangengroep MEN

Wat is M.E.N.?

MEN ofwel Multipele Endocriene Neoplasie is een zeldzame erfelijke ziekte. Het is een syndroom waarbij in meerdere hormoonproducerende organen tumoren ontstaan. 

Over belangengroep M.E.N.

De Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie) behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

Meer informatie

Belangengroep M.E.N. zet zich in om mensen met M.E.N. te steunen, de zorg te verbeteren en meer bekendheid aan deze erfelijke ziekte te geven. 

Activiteiten

11

maart

Zaterdag 11 maart organiseren we een online pubquiz, waarbij je van achter je laptop aan mee kan doen. Om 16 uur zullen we beginnen met de quiz. 

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar penningmeester@belangengroepmen.nl 

 

Belangengroep M.E.N.

U kunt contact met ons opnemen met onze gegevens hieronder

info@belangengroepmen.nl

Postbus 8152 - 3503 RD Utrecht