Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

Belangengroep MEN

Wat is M.E.N.?

MEN ofwel Multipele Endocriene Neoplasie is een zeldzame erfelijke ziekte. Het is een syndroom waarbij in meerdere hormoonproducerende organen tumoren ontstaan. 

Over belangengroep M.E.N.

De Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie) behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

Meer informatie

Belangengroep M.E.N. zet zich in om mensen met M.E.N. te steunen, de zorg te verbeteren en meer bekendheid aan deze erfelijke ziekte te geven. 

Activiteiten

9

maart

Algemene ledenvergadering bij de herberg de Lingehoeve

Zaterdag 9 maart is de jaarlijkse ALV, dit jaar bij de herberg de Lingehoeve in Oosterwijk (bij Leerdam). 
Vanaf 10 uur ontvangst.
We beginnen de algemene ledenvergadering gevolgd door lotgenoten contact. 
Na de lunch kan je op eigen gelegenheid naar de glasblazerij in het nabijgelegen Leerdam, waar we als groep een demonstratie krijgen. 
Graag opgeven bij marja.nieweg@belangengroepmen.nl
Laat even weten of je alleen bij de alv en lunch bent of ook meegaat naar de glasblazerij.

Belangengroep M.E.N.

U kunt contact met ons opnemen met onze gegevens hieronder

secretariaat@belangengroepmen.nl