Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

Belangengroep MEN

Wat is M.E.N.?

MEN ofwel Multipele Endocriene Neoplasie is een zeldzame erfelijke ziekte. Het is een syndroom waarbij in meerdere hormoonproducerende organen tumoren ontstaan. 

Over belangengroep M.E.N.

De Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie) behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

Meer informatie

Belangengroep M.E.N. zet zich in om mensen met M.E.N. te steunen, de zorg te verbeteren en meer bekendheid aan deze erfelijke ziekte te geven. 

Activiteiten

8

oktober

Op 8 oktober wordt hoogstwaarschijnlijk de enerlaatste activiteit van het jaar georganiseerd. Aangezien de locatie nog geregeld moet worden, kunnen we momenteel nog niet garanderen dat het op deze datum daadwerkelijk plaatsvindt. 

Belangengroep M.E.N.

U kunt contact met ons opnemen met onze gegevens hieronder

088-0029725

info@belangengroepmen.nl

Postbus 8152 - 3503 RD Utrecht