Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

Belangengroep MEN

Wat is M.E.N.?

MEN ofwel Multipele Endocriene Neoplasie is een zeldzame erfelijke ziekte. Het is een syndroom waarbij in meerdere hormoonproducerende organen tumoren ontstaan. 

Over belangengroep M.E.N.

De Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie) behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

Meer informatie

Belangengroep M.E.N. zet zich in om mensen met M.E.N. te steunen, de zorg te verbeteren en meer bekendheid aan deze erfelijke ziekte te geven. 

Activiteiten

16

september

Lotgenotendag in Walibi

Op zaterdag 16 september vindt de lotgenotendag plaats in Walibi Biddinghuizen.
10:00 – ontvangst
10:30 – lezingen van artsen
12:30 – lunch
13:30 – zelfstandig het park bezoeken

Geef je snel op door een mail te sturen naar eva.noordzij@belangengroepmen.nl

Belangengroep M.E.N.

U kunt contact met ons opnemen met onze gegevens hieronder

info@belangengroepmen.nl