Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

Belangengroep MEN

Wat is M.E.N.?

MEN ofwel Multipele Endocriene Neoplasie is een zeldzame erfelijke ziekte. Het is een syndroom waarbij in meerdere hormoonproducerende organen tumoren ontstaan. 

Over belangengroep M.E.N.

De Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie) behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

Meer informatie

Belangengroep M.E.N. zet zich in om mensen met M.E.N. te steunen, de zorg te verbeteren en meer bekendheid aan deze erfelijke ziekte te geven. 

Activiteiten

25

mei

Jongerendag

Op zaterdag 25 mei vindt de jongerendag plaats. Wat we gaan doen zal later bekend worden gemaakt. De jongerendag is er voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar met M.E.N. of opgroeien in een gezin met M.E.N.

Zet de datum vast in je agenda. Er wordt snel meer bekend gemaakt over deze activiteit!

Belangengroep M.E.N.

U kunt contact met ons opnemen met onze gegevens hieronder

secretariaat@belangengroepmen.nl