Werk en inkomen

Hoe krijg je wat je nodig hebt?

Als je je ziek meldt en ook als je weer aan het werk wilt gaan, krijg je te maken met allerlei regels en instanties. Hoe maak je daar gebruik van? En waar vind je steun als er problemen zijn?

Aanbevolen re-integratiebureaus speciaal gericht op werkhervatting na kanker
Hieronder zijn enkele websites aangegeven waarbij je hulp kan krijgen bij het re-integreren op werk na het hebben van kanker.
Bezoek hier de website van Stap.nu.

Bezoek hier de website van Do Some Good.

Bezoek hier de website van Re-turn.
Bezoek hier de website van Human-support.

 

Re-integratie kiezen
Onderstaande websites bieden informatie en verschaffen nieuws over re-integratie. Met een overzicht van re-integratiebureaus. Bezoek hier de website van reintegratiekiezen.nl.

Werkbedrijf
Bij het Werkbedrijf van het UWV (voorheen het Centrum voor Werk en Inkomen) kun je terecht als je werk zoekt (vacaturebank) en voor het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering. Bezoek hier de website van Werk voor vacatures of informatie over uitkeringen.

Blik op Werk
Op deze site kun je zoeken naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in re-integratie, loopbaanbegeleiding en arbodienstverlening. Stichting Blik op Werk beheert ook een keurmerk voor dienstverleners. Neem hier een kijkje op de website.

UWV
Bij een conflict over het re-integratietraject kunnen werknemers een second opinion of ‘deskundigenoordeel’ aanvragen bij het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV). Bezoek hier de website van UWV.

Advocaten in sociale zekerheid
Advocaten aangesloten bij de beroepsvereniging SSZ Advocaten zijn gespecialiseerd in sociale zekerheid. Ze kunnen uitkeringsgerechtigden en ook werknemers en werkgevers bijstaan bij geschillen over het toekennen en intrekken van uitkeringen. Bekijk hier de website van SSZ Advocaten.

Dossiers van rechtszaken van werknemers met kanker
Op de site van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden zijn dossiers te vinden van rechtszaken van werknemers met kanker die in hoger beroep gegaan zijn tegen hun WAO-beoordeling omdat te weinig rekening werd gehouden met hun vermoeidheidsklachten. Je kan op LJ-nummer zoeken. Als je in het tekstveld ‘kanker vermoeidheid’ intikt, vind je jurisprudentie van een aantal rechtszaken. Bezoek hier de website van Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden.

Vakbonden
De vakbonden behartigen ook de belangen van zieke werknemers. Lees meer op de websites van Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en VCP, vakcentrale voor professionals.

Meer organisaties die juridische steun bieden, zijn te vinden in de verwijsgids bij Advies en rechtsbijstand.

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

secretariaat@belangengroepmen.nl