Psychosociale hulp

Steun tijdens én na kanker

Boosheid, verdriet, wanhoop en andere heftige emoties: het zijn normale reacties op een levensbedreigende ziekte als kanker. Veel mensen komen op eigen kracht door de moeilijke periode heen. Maar het is ook mogelijk hulp te zoeken bij een centrum voor psychologische hulp bij kanker. Wie niet direct behoefte heeft aan professionele hulp, kan terecht bij organisaties die verschillende vormen van zorg en nazorg bieden.

Centra voor psychologische hulp bij kanker

Verspreid over het land zijn er regionale centra die therapie en training bieden speciaal voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en hun naasten. Ook zijn er enkele landelijke instellingen voor hulp en steun bij en na kanker. De centra voor psychologische hulp bij kanker zijn aangesloten bij IPSO (Instellingen voor Psychosociale Oncologie). IPSO staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding.

 

Steun tijdens én na kanker

Boosheid, verdriet, wanhoop en andere heftige emoties: het zijn normale reacties op een levensbedreigende ziekte als kanker. Veel mensen komen op eigen kracht door de moeilijke periode heen. Maar het is ook mogelijk hulp te zoeken bij een centrum voor psychologische hulp bij kanker. Wie niet direct behoefte heeft aan professionele hulp, kan terecht bij organisaties die verschillende vormen van zorg en nazorg bieden.

Centra voor psychologische hulp bij kanker

Verspreid over het land zijn er regionale centra die therapie en training bieden speciaal voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en hun naasten. Ook zijn er enkele landelijke instellingen voor hulp en steun bij en na kanker. De centra voor psychologische hulp bij kanker zijn aangesloten bij IPSO (Instellingen voor Psychosociale Oncologie). IPSO staat garant voor de kwaliteit van de begeleiding.

GRONINGEN:
Het Behouden Huys

Rijksstraatweg 363 a
9752 CH Haren
050 406 24 00
https://www.behoudenhuys.nl/

NOORD HOLLAND:
Ingeborg Douwes Centrum
Ingeborg Douwes Centrum
IJsbaanpad 9-11 (Pand Zuid)
1076 CV Amsterdam
020 4807580
www.ingeborgdouwescentrum.nl

ZUID HOLLAND:
De Vruchtenburg (drie vestigingen)
Straatweg 171
3054 AD Rotterdam
010 285 95 94
www.devruchtenburg.nl

UTRECHT:
Helen Dowling Instituut (twee vestigingen)
Professor Bronkhorstlaan 20
3723 MB Bilthoven
030 2524020 / 06 51165820
www.hdi.nl

Centrum Amarant
Postbus 13066
3507 LB Utrecht
06 28480913
www.centrum-amarant.nl[J.1]

GELDERLAND:
Helen Dowling Instituut (twee vestigingen)
Zijpendaalseweg 14
6814 CK Arnhem
026 303 34 80
www.hdi.nl

NOORD BRABANT:
Vicky Brownhuis
(teven inloophuis)
Aartshertogenlaan 469
5213 JA ‘s-Hertogenbosch
073 614 85 50
www.vbrownhuis.nl

Stichting Honingraad
(tevens inloophuis)
Johan Willem Frisolaan 100
4818 LH Breda
076 5655291 (algemeen) of 06 15001035 (jeugd & jongeren)
www.honingraad.nl

LANDELIJK:

Care for Cancer
Senior oncologieverpleegkundigen bieden binnen de Stichting Care for Cancer begeleiding tijdens de behandelingen en daarna.
Bezoek hier de website Care for Cancer.

Acuut maatschappelijk werk
Bij sommige afdelingen van het acuut maatschappelijk werk zijn maatschappelijk werkers speciaal opgeleid om mensen met kanker psychosociale zorg te verlenen. Verder zijn er vrijgevestigde psychologen die zich gespecialiseerd hebben in levensbedreigende ziekten.

Zorg tijdens en na kanker

Wie niet direct behoefte heeft aan professionele hulp, maar wel iets wil doen om de psychische en lichamelijke conditie te verbeteren tijdens of na de behandeling, kan terecht bij organisaties die verschillende vormen van zorg en nazorg bieden.

Kankerpatiëntenorganisaties
De kankerpatiëntenorganisaties bieden praktische en emotionele steun aan mensen die kanker hebben of hebben gehad en aan hun naasten. Vrijwilligers bieden contact (digitaal, telefonisch en op bijeenkomsten) vanuit hun eigen ervaring met kanker. Ze kunnen vertellen hoe ze behandelingen hebben ervaren en doorstaan, hoe ze zelf een keuze hebben gemaakt voor een behandeling of hoe ze omgaan met gevolgen.

Inloophuizen
In inloophuizen ontmoet u medepatiënten en naasten. Bijvoorbeeld tijdens een koffieochtend, themamiddag, creatieve workshop, zangkoor of sportieve activiteit. Een aantal inloophuizen biedt naast informeel contact en activiteiten ook psychologische hulp. Via de website van IPSO, de brancheorganisatie voor inloophuizen en psycho-oncologische centra, kun je op postcode of provincie zoeken naar een inloophuis bij jou in de buurt.
Bekijk hier welke inloophuizen er bij jou in de buurt zijn.

Look Good… Feel Better
Een goed verzorgd uiterlijk draagt bij aan iemands zelfvertrouwen. Dit is zo als iemand gezond is, maar juist ook als iemand er door ziekte of behandeling minder goed uit vindt zien. Stichting Look Good… Feel Better geeft informatie, workshops en individuele consulten aan mensen met kanker over uiterlijke verzorging.
Bezoek hier de website van Look Good.. Feel Better.

MEE
MEE is er voor mensen die door een chronische ziekte of beperking problemen ervaren waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven kunnen meedoen. De onafhankelijke instantie geeft ondersteuning op alle terreinen van het dagelijks leven, of het nu gaat om werk, inkomen, vakantie, omgang met kinderen, persoonlijke of juridische problemen. Kijk op de website voor het MEE-adres bij u in de buurt.
Bezoek hier de website van MEE.nl.

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

secretariaat@belangengroepmen.nl