Activiteiten

Op deze pagina komen alle activiteiten te staan die door Belangengroep MEN georganiseerd worden in 2024. De activiteiten die als eerst op de planning staan worden ook weergegeven op de activiteitenkalender op de voorpagina. 

Wanneer je je opgeeft voor een activiteit, mail dan naar het mailadres dat bij de activiteit staat. Zet als onderwerp de activiteit waarvoor je aanmeldt. Graag bij iedere aanmelding per persoon “Naam”,  “Leeftijd”  en “Dieetwensen” vermelden zodat de juiste activiteiten per leeftijdsgroep kunnen worden voorzien. 


Algemene ledenvergadering bij de herberg de Lingehoeve

Zaterdag 9 maart is de jaarlijkse ALV, dit jaar bij de herberg de Lingehoeve in Oosterwijk (bij Leerdam). 
Vanaf 10 uur ontvangst.
We beginnen de algemene ledenvergadering gevolgd door lotgenoten contact. 
Na de lunch kan je op eigen gelegenheid naar de glasblazerij in het nabijgelegen Leerdam, waar we als groep een demonstratie krijgen. 
Graag opgeven bij marja.nieweg@belangengroepmen.nl
Laat even weten of je alleen bij de alv en lunch bent of ook meegaat naar de glasblazerij.

 

Jongerendag

Op zaterdag 25 mei vindt de jongerendag plaats. Wat we gaan doen zal later bekend worden gemaakt. De jongerendag is er jongeren tussen de 15 en 30 jaar met M.E.N. of opgroeien in een gezin met M.E.N.

Zet de datum vast in je agenda. In het nieuwe jaar zal er meer bekend worden gemaakt over deze activiteit!

Landelijke contactdag


Op zaterdag 28 september organiseren we de landelijke contactdag. Meer informatie volgt later.

Regionale contactdag


Op zaterdag 14 december organiseren we een regionale contactdag. Meer informatie volgt later.

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

secretariaat@belangengroepmen.nl