Activiteiten

Op deze pagina komen alle activiteiten te staan die door Belangengroep MEN georganiseerd worden in 2024. De activiteiten die als eerst op de planning staan worden ook weergegeven op de activiteitenkalender op de voorpagina. 

Wanneer je je opgeeft voor een activiteit, mail dan naar het mailadres dat bij de activiteit staat. Zet als onderwerp de activiteit waarvoor je aanmeldt. Graag bij iedere aanmelding per persoon “Naam”,  “Leeftijd”  en “Dieetwensen” vermelden zodat de juiste activiteiten per leeftijdsgroep kunnen worden voorzien. 

Landelijke contactdag in Walibi

Op zaterdag 14 september vindt de landelijke contactdag wederom plaats in Walibi Holland te Biddinghuizen.

Het programma is als volgt:

9:30 – 10:00 Aankomst en ontvangst in het BizNiz center met koffie, thee e.d.

10:00 – 12:00 Programma met lezingen door arts specialisten

12:00 – 13:00 Lunchbuffet

13:00 – 18:00 Parkbezoek

Vorig jaar was de dag zeer druk bezocht. Om alles in goede banen te kunnen leiden ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk jullie aanmeldingen.

Aanmelden kan per mail aan Eva Noordzij eva.noordzij@belangengroepmen.nl 

De arts-specialisten hebben wederom genoeg interessante updates te vertellen en vragen daarbij om jullie inbreng voor mogelijke onderwerpen die zouden moeten worden belicht. Wil je een bepaald onderwerp aan het licht brengen, stuur dan de suggestie hiervoor aan Marja Nieweg marja.nieweg@belangengroepmen.nl zij zal het doorspelen aan het artsenteam.

 

Regionale contactdag


Op zaterdag 14 december organiseren we een regionale contactdag. De regionale contactdag zal plaatsvinden in het Gemaal in Medemblik. Meer informatie volgt later.

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

secretariaat@belangengroepmen.nl