Activiteiten

Landelijke contactdag

In 2021 zal er een online ALV in maart plaatsvinden, in afwijking van onderstaande.

Normaal houden we in april op een zaterdag onze Landelijke Contactdag ergens centraal in Nederland. Dat combineren we altijd met de Algemene Vergadering, die in de ochtend plaatsvindt. Na deze vergadering krijgen de leden informatie over M.E.N. en de actuele ontwikkelingen. Ook is er tijd voor vragen aan de aanwezige medici.

Sinds 2008 hebben we na het ochtendprogramma en de lunch een afwisselend middagprogramma over een thema.

Voor de kinderen is er een eigen programma, in een eigen ruimte. De jongerenleidsters organiseren daar leuke activiteiten voor de kinderen.

Tijdens de landelijke contactdag is er volop ruimte om over de eigen ervaringen te praten. Voor de leden komt de informatie die op deze dag is gepresenteerd beschikbaar via het ledentijdschrift MEN-CONTACT.

 

Deelname: na aanmelding. Aan deelname zijn geen andere kosten verbonden dan uw eigen reiskosten.

Bij de ervaringsverhalen elders op deze website leest u verslagen van bezoekers van de landelijke contactdag.

Regiodagen

Ieder jaar organiseert Belangengroep M.E.N. regiodagen. Het streven is om in iedere regio een Regiodag te houden.
In de ochtend wordt een inhoudelijk thema behandeld. Dit kan een lezing, workshop of rondleiding zijn.

Na de lunch gaan we een gezellige middag tegemoet. De ene keer bezoeken we een dierentuin, de andere keer maken we een boottocht, maar ook een kookworkshop behoort tot de mogelijkheden.

Ook hier denken we aan de kinderen: als de ouders zich op de ochtend met het inhoudelijke stuk bezig houden, worden de kinderen actief bezig gehouden in een andere ruimte op dezelfde locatie.
Deelname: na aanmelding. Aan de regiodag zijn geen andere kosten verbonden dan uw eigen reiskosten.

 

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

088-0029725

info@belangengroepmen.nl

Postbus 8152 - 3503 RD Utrecht