Advies en rechtsbijstand

Weten wat je rechten zijn

Als je kanker hebt, verwacht je de best mogelijke zorg. Maar wat als je een klacht hebt over de zorg? Of als de medicijnen die je nodig hebt, niet vergoed worden? Als patiënt of chronisch zieke kun je ook te maken krijgen met allerlei regelgeving. Bij deze organisaties kun je terecht voor informatie, hulp, advies, of het melden van ervaringen.

CAK
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De organisatie is verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico van de zorgverzekeringswet. Ook verzorgen zij een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronische zieken en gehandicapten.
Bezoek hier de website van het CAK.

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De Inspectie voor de Gezondheidszorg bemiddelt niet in individuele zaken, maar als u een situatie van onverantwoorde zorg bent tegengekomen, kunt u daarvan wel melding maken. Bij een gebeurtenis die heeft geleid tot ernstig schadelijk gevolg of als de inspecteur vermoedt dat het gaat om een structurele tekortkoming in de zorgverlening, wordt er een onderzoek ingesteld.
Bezoek hier de website van IGZ.

Geef uw mening over de zorg of de zorgverlener
De website Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor mensen die zorg nodig hebben en geeft hen een stem over de zorg die verleent wordt. Bezoek hier de website van Patiëntenfederatie Nederland. Voor wie specifiek een zorgverlener wil beoordelen of wil weten wat anderen van hem of haar vinden, is er de website Zorgkaart Nederland. Bezoek hier de website zorgkaart Nederland.

Kies Beter over wet en recht
Kennis over uw rechten als patiënt kan vervelende situaties voorkomen. Het helpt u ook om de juiste zorg te krijgen. Op het overheidsportal Kies Beter vindt uitgebreide informatie over patiëntenrechten en over wetten die voor patiënten van belang kunnen zijn.
Bezoek hier de website van Kies Beter.

Meerkosten
Leven met een chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Ook kosten die door geen enkele instantie vergoed worden. Op deze site leest u wat tegemoetkomingsregelingen van de overheid voor u kunnen betekenen.
Bezoek hier de website van meerkosten.nl.


Het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket is een laagdrempelige organisatie waar u gratis juridisch advies kunt krijgen en eventueel juridische hulp.
Bezoek hier de website van Het Juridisch Loket.

Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman behandelt jaarlijks veel klachten rond sociale zekerheid. Heeft u een probleem met een instantie en komt u er zelf niet uit? Laat het er niet bij zitten. Ga naar de website van Nationale Ombudsman en dien een klacht in.

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

secretariaat@belangengroepmen.nl