Vermoeidheid

Tijdens de behandeling zijn de meeste kankerpatiënten moe. Maar sommige mensen blijven ernstig vermoeid lang nadat de behandelingen zijn afgerond. Op deze pagina staat een overzicht van informatiebronnen, therapieën tegen vermoeidheid en revalidatieprogramma’s die helpen om vermoeidheid te voorkomen, ermee om te leren gaan of te verhelpen. De meeste therapieën worden vergoed; een aantal zorgverzekeraars vergoedt revalidatie.

 

Tijdens de behandeling zijn de meeste kankerpatiënten moe. Maar sommige mensen blijven ernstig vermoeid lang nadat de behandelingen zijn afgerond. Op deze pagina staat een overzicht van informatiebronnen, therapieën tegen vermoeidheid en revalidatieprogramma’s die helpen om vermoeidheid te voorkomen, ermee om te leren gaan of te verhelpen. De meeste therapieën worden vergoed; een aantal zorgverzekeraars vergoedt revalidatie.

Revalidatie bij vermoeidheid

PsyQ (Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam, Spijkenisse)
De landelijke GGZ-instelling PsyQ biedt op vier locaties een cursus als extra onderdeel van het revalidatieprogramma Herstel & Balans. De cursus loopt gelijk op met het revalidatieprogramma en omvat twaalf bijeenkomsten van twee uur; totaal vier sessies per week. In de eerste bijeenkomsten ligt het accent op informatie, voorlichting, daarna ook op gedragsverandering. Gevolgd wordt het therapiemodel van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid. Neem voor meer informatie telefonisch contact op met de PsyQ-vestiging in Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam (K.P. van de Mandelelaan) of Spijkenisse.
www.psyq.nl > contact > vestigingen

Nazorgprogramma’s bij ziekenhuizen
Sommige ziekenhuizen verzorgen een eigen nazorgprogramma voor patiënten met kanker. Informeer bij uw eigen ziekenhuis of bij ziekenhuizen in de omgeving.

Therapie en training voor vermoeiden na kanker

Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV)

Het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) ontwikkelde een individuele cognitieve gedragstherapie speciaal voor vermoeiden na kanker. De therapie is gericht op de factoren die de vermoeidheid in stand houden, nu de factoren die de vermoeidheid veroorzaakten – kanker en de behandelingen – zijn verdwenen. Geprobeerd wordt het handelen en denken zo te beïnvloeden dat de klachten verminderen of verdwijnen. In 2006 werd na wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat de therapie effect heeft bij 75 procent van de vermoeiden na kanker. De therapie wordt niet alleen in Nijmegen gegeven, maar ook in de Isala klinieken te Zwolle, in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede en in het Máxima Medisch Centrum te Eindhoven. Bezoek hier de website voor meer informatie.

Helen Dowling Instituut (HDI)

Het Helen Dowling Instituut in Utrecht ontwikkelde een groepsbehandeling voor vermoeiden: ‘Minder moe’ -stresshantering door aandachttraining. De training is een aandachtgerichte vorm van cognitieve gedragstherapie: er zijn ontspannings- en meditatieoefeningen opgenomen waardoor deelnemers meer rust leren ervaren. Bij vermoeidheid kan het richten van de aandacht helpen om er niet te gefocust op te raken. Sinds november 2009 biedt het HDI ook internettherapie aan voor mensen met kanker die last hebben van langdurige vermoeidheid. Bezoek hier website van HDI over minder moe bij kanker.

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

secretariaat@belangengroepmen.nl