Contact

Contactgegevens

Algemeen nummer tijdens kantooruren 088-0029725
E-mail: info@belangengroepmen.nl

Postadres
Belangengroep M.E.N.
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

U kunt ons per email bereiken via:
info@belangengroepmen.nl

Wil je voor een specifiekere vraag mailen, dan kan dat direct naar een van de onderstaande e-mailadressen:
voorzitter@belangengroepmen.nl

secretariaat@belangengroepmen.nl
penningmeester@belangengroepmen.nl
lotgenoten@belangengroepmen.nl
jongeren@belangengroepmen.nl

Meer informatie?

Mail naar info@belangengroepmen.nl of bel 088-0029725

Belangengroep M.E.N. is aangesloten bij de patiëntenbeweging NFK, nfk.nl.

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

088-0029725

info@belangengroepmen.nl

Postbus 8152 - 3503 RD Utrecht