Niet meer genezen

Als je weet dat je niet meer beter wordt

Ongeveer de helft van alle mensen met kanker krijgt vroeg of laat te horen dat zij niet meer zullen genezen. Dat betekent niet altijd dat ze op korte termijn zullen overlijden. Sommige soorten kanker kunnen lange tijd worden afgeremd. De zorg richt zich dan op het verminderen van klachten en op het welbevinden van de patiënt en diens naasten (palliatieve zorg).

 

 

Rondom palliatieve zorg
Informatie over wat de zorg in de laatste fase van het leven inhoudt, over verlichting van klachten, beslissingen rond het levenseinde, en voorzieningen voor mensen in de laatste fase van hun leven. De site is onafhankelijk en vooral bedoeld voor patiënten en hun naasten. Bezoek hier de website voor palliatieve zorg.

Zorgwijzer informatie over palliatieve zorg
Bezoek hier de website van zorgwijzer voor meer informatie over palliatieve zorg.

Palliatieve zorg in de buurt
Overzicht van zorgverleners en instellingen voor palliatieve zorg bij u in de buurt. Hier vind je een overzicht van zorgverleners en instellingen.

Steun voor ouders van kinderen die niet meer beter worden
De Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ biedt informatie, steun en contact aan ouders van een kind dat niet meer kan genezen. Bezoek hier de website van de vereniging.

Cursus voor ouders met kanker
Stichting Achter de Regenboog biedt een training voor mensen met thuiswonende kinderen die niet meer zullen genezen. Bezoek hier de website van Achter de Regenboog.

Aanbevelingen voor zorg in laatste fase
De site voor zorgverleners met richtlijnen voor de zorg aan patiënten die niet meer beter zullen worden maar nog kortere of langere tijd te leven hebben. Richtlijnen vormen de basis voor het medisch handelen. Bezoek hier de website voor zorgverleners die zorg bieden aan patiënten die niet meer beter worden.

 

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

secretariaat@belangengroepmen.nl