Wat is M.E.N.?

Multiple Endocrine Neoplasie

MEN ofwel Multipele Endocriene Neoplasie is een zeldzame erfelijke ziekte. Het is een syndroom waarbij in meerdere hormoonproducerende organen tumoren ontstaan. In Nederland hebben naar schatting 800 mensen het M.E.N.-syndroom.

M.E.N. is de afkorting van Multipele Endocriene Neoplasie. Het is een aandoening waarbij in meerdere (multipele) hormoonproducerende (endocriene) organen gezwellen (neoplasie) kunnen ontstaan.

Hormonen zijn stoffen die via het bloed signalen afgeven. Ze beïnvloeden de werking van andere organen of processen in ons lichaam. Normaal zorgen de hormonen ervoor dat ons lichaam in balans is.

 

 

Tumoren ontstaan door ongecontroleerde groei van cellen. Een tumor kan te veel hormonen aanmaken waardoor klachten ontstaan maar dit hoeft niet. Dit wordt een niet-functionele tumor genoemd. De verschillende tumoren ontstaan onafhankelijk van elkaar en kunnen tegelijkertijd maar ook na elkaar ontstaan. Het is per persoon verschillend welke verschijnselen optreden. De klachten hangen af van welke organen, weefsels en klieren zijn aangedaan.

Endocriene organen, zoals de bij­schildklieren, bijnieren, schildklier, alvleesklier en hypofyse (hersenaanhangsel) maken hormonen aan, stoffen die via het bloed de werking van andere organen in het lichaam kunnen beïnvloeden. Als in een endocrien orgaan een gezwel (tumor) ontstaat, heeft dit vaak een te hoge aanmaak van hormonen tot gevolg. De tumoren kunnen tegelijkertijd, maar ook na elkaar, in verschillende organen ontstaan.

Er zijn twee typen M.E.N. te onderscheiden: M.E.N. type 1 en M.E.N. type 2. Het MEN2-syndroom is weer onder te verdelen in MEN2A en MEN2B. Het MEN1- en MEN2- syndroom zijn 2 verschillende ziektebeelden met een verschillend genetische afwijking en ziekteverschijnselen. MEN1 en MEN2 zijn wel beide erfelijke aandoeningen met tumoren in hormoonproducerende organen.

Belangengroep MEN (Multiple Endocriene Neoplasie)

behartigt de belangen van mensen met het MEN1-, MEN2A- en MEN2B-syndroom en de direct betrokkenen.

secretariaat@belangengroepmen.nl